Xidmət sinfinin artırılması üçün nə qədər səyahət balı tələb olunur?