Xidmət sinfinin artırılması üçün nə etmək lazımdır?