Mövcud təxsisetməyə xidmətlər və ya dəyişikliklər necə əlavə edilir?