Aviabiletin dəyərinə hava gəmisində qida daxildirmi?